Voor 1 februari 2023 moet de registratie van het Nederlands UBO register voor trusts voltooid zijn (UBO 2).

29 december 2022

In mijn vorige artikel over het UBO register heb ik de consequenties uitgelegd van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie van 22 november j.l. Dat ging uitsluitend over de openbare toegankelijkheid van het register. Maar de wetgeving gaat door.

Sinds 1 november 2022 is een tweede UBO register een feit. Het eerste UBO register is voor de registratie van UBO’s verbonden aan ondernemingen, stichtingen en verenigingen.

Het nu nieuw ingevoerde tweede UBO register geldt voor “trusts, fondsen voor gemene rekening en soortgelijke constructies”. De registratie dient voor 1 februari 2023 voltooid te zijn.

WIE WORDT ER GEREGISTREERD?

De registratie is verplicht voor trustees en soortgelijke beheerders, die in Nederland wonen of gevestigd zijn, of buiten de EU wonen of gevestigd zijn, maar in Nederland namens een trust (of een soortgelijke juridische constructie) een zakelijke relatie aangaan. Het niet op tijd registreren of onjuiste informatie doorgeven kan bestraft worden met een geldboete. De Belastingdienst kan hierop handhaven.

WIE MOET DE REGISTRATIE VERZORGEN?

De trustee moet de registratie verzorgen en is zelf ook UBO van de trust. Het register wordt beheerd door de Kamer van Koophandel.

WAT IS EEN TRUST?

Het woord of begrip trust leidt regelmatig tot grote spraakverwarring. In deze context wordt de trust, als Angelsaksische rechtsvorm bedoeld. Veelal is er sprake van overdracht (juridisch eigenaarschap) van assets aan een trust. De trust wordt beheerd door een trustee, die de overgedragen assets moet beheren conform de door de overdrager (settlor), opgestelde voorwaarden. In die voorwaarden wordt ook bepaald wie de begunstigde (beneficiary) van de overgedragen assets wordt. De begunstigden kunnen natuurlijke- of rechtspersonen zijn. De begunstiging kan van alles zijn, zoals bijvoorbeeld een periodieke uitkering. De settlor, kan anoniem blijven, en dat heeft grote aantrekkingskracht uitgeoefend op  (rechts) personen die hun activa willen afschermen.

In fiscale zin is de behandeling van een trust in Nederland transparant, dat wil zeggen dat het ingebrachte vermogen wordt toegerekend aan de inbrenger en bij overlijden aan de erfgenamen. In die zin is de het nu ingevoerde tweede UBO Register geen verandering ten opzichte van de oude situatie, qua fiscale behandeling. Alleen wordt nu zichtbaar wie de settlor en of de beneficiary is. Hoe openbaar die gegevens worden is na de uitspraak van het Europees Hof van Justitie, nog maar de vraag, dat zal de nabije toekomst uitwijzen.

Volstrekt helder is dat deze door de EU wet- en regelgeving opgedragen instelling van de UBO Registers, een doorn in het oog was van de Brexiteers en een fikse streep door de rekening van London als Lo(au)ndromat. Alleen al de investeringen in vastgoed in London, met een dubieuze herkomst worden geschat op $ 5,8 miljard, waarvan 40% uit de Golfregio en ca. 20% uit Rusland.