DIRECTIEVOERING
DOMICILIERING &
COMPLIANCE

benieuwd HOE WIJ DAT DOEN?

 

ONZE OPLOSSINGEN

Delfin Corporate Services verzorgt een brede range van dienstverlening aan bedrijven vanuit de hele wereld die een juridische entiteit in Nederland willen oprichten. Wij ondersteunen onze klanten in deze uitdagingen en bieden hen klant specifieke oplossingen die bijdragen aan het nog succesvoller maken van hun bedrijf.

Aangezien Delfin Corporate Services voor haar klanten als volledig onafhankelijk directeur wil kunnen acteren hebben wij ervoor gekozen om geen fiscale advisering of accountancy werkzaamheden aan te bieden aan onze klanten. In plaats hiervan hebben wij de afgelopen jaren een uitgebreid netwerk aan professionele partners zoals accountants, fiscalisten, notarissen en juristen opgebouwd in Nederland.

DOMICILIERING & management services

 • Optreden als statutair directeur of proxy houder
 • Voorzien van klanten van een officieel postadres en bewaren van administraties
 • Voorzien in kantoor faciliteiten
 • Organiseren en houden van aandeelhouders en directievergaderingen

JURIDISCHE & FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE SERVICES

 • Verzorgen van uw dagelijkse administratie en correspondentie
 • Opvolgen van verplichte aangiftes en officiële informatieverzoeken
 • Beheren van uw bankrekeningen

OPRICHTING & COMPLIANCE SERVICES

 • Ondersteuning bij de oprichting van juridische entiteiten
 • Coördinatie bij het openen van een bankrekening
 • Samenstellen van het wettelijk vereiste compliance dossier

ONZE VISIE

Delfin Corporate Services is een Nederlands trustbedrijf in particulier bezit, werkend met een vergunning van De Nederlandsche Bank, sinds 2005.

Delfin wil op een maatschappelijk verantwoorde en transparante manier zaken doen met cliënten. Cliënten die wij allemaal persoonlijk kennen en die eveneens streven naar het zaken doen op een ethisch en maatschappelijk verantwoorde manier, conform nationaal en internationaal aanvaarde gedragsnormen en standaarden zoals de OESO richtlijnen en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

MISSIE

De bedrijfsvoering van Delfin zal gebaseerd zijn op de volgende zeven (MVO/CSR) basisprincipes:

 • Het afleggen van rekenschap
 • Transparantie
 • Ethisch gedrag
 • Respecteren van stakeholders belangen
 • Respecteren van de (inter)nationale rechtsorde
 • Respecteren van (inter)nationale gedragsnormen
 • Respecteren van mensenrechten

De uitwerking van Delfin’s Mission Statement stellen wij u graag ter beschikking.

MISSIE

De bedrijfsvoering van Delfin zal gebaseerd zijn op de volgende zeven (MVO/CSR) basisprincipes:

 • Het afleggen van rekenschap
 • Transparantie
 • Ethisch gedrag
 • Respecteren van stakeholders belangen
 • Respecteren van de (inter)nationale rechtsorde
 • Respecteren van (inter)nationale gedragsnormen
 • Respecteren van mensenrechten

De uitwerking van Delfin’s Mission Statement stellen wij u graag ter beschikking.

VERGUNNING & CERTIFICERING

vergunning houder DNB

Delfin Corporate Services is vergunninghouder van De Nederlandse Bank N.V. (DNB). U kunt het register raadplegen door op onderstaande button te klikken.

lid holland quaestor

Delfin Corporate Services is lid van branchevereniging Holland Quaestor (HQ).

DSI CERTIFIED company

Delfin Corporate Services voldoet aan de kwaliteitscriteria van DSI

overige info

privacy statement
klachtenregeling
Disclaimer

KvK: 14082438
btw: NL8121.081.15.B01

stuur ons een bericht

11 + 9 =